online game

2007-01-02
cabal, game, online, perfect-world, sun, 未分類

 玩完cabal 之後, 我玩ge 係SUN 戰魂同完美世界....

Cabal 的動作的確係三隻入面最好ge...但地圖的確細過頭, 加上廣泛的盜號問題, 令我離它而去

SUN 的副本的確係幾好玩...畫面都好靚! 但野外地圖的距離太遠, 要去野遊真係好難番到城...

完美世界就比較平衡, 近排玩得最投入的都係佢, 連角色都深入咁練左兩隻,
細緻完善的系統, 自由的角色設定, 自由的行動方式, 動聽的主題曲, 鮮明而有特色的種族職業, 飛行和潛水系統, 各個級別的領土, 公會城戰, 自制武防, 變身, 騎乘 等等等等在不少的方面都係佢的強項,
(佢都有副本打, 但就唔夠wow 同sun 咁好)
但mmorpg 就係mmorpg, 無論做得幾好, 好多人都已經玩厭呢種方式, 最多係你悶之前會覺得你係享受緊...